Oferta

Kreowanie nowych produktów dla mikro, małych,
średnich i dużych przedsiębiorstw.

Dywersyfikacja istniejącej oferty przedsiębiorstwa.

• Audyt u klienta
• Zapoznanie się z mocnymi i słabymi stronami konkurencji
• Wyciąganie wniosków
• Propozycja kierunków rozwoju lub dywersyfikacji
• Opracowanie wzoru
• Dokumentacja do dofinansowania
• Prototypowanie
• Materiały promocyjne
• Przygotowanie na targi i wystawy
• Oferta sprzedażowa